advokátní kancelář Vsetín
Na Příkopě 814
755 01 Vsetín

advokátní kancelář Zlín
J. A. Bati 5648
760 01 Zlín

Osobní profil

Vážení zájemci o poskytnutí právních služeb,
za účelem posouzení, zda jsem pro Vás tou vhodnou osobou, kterou požádáte o poskytnutí právních služeb, Vám předkládám svůj strukturovaný profesní životopis, který je doplněn o bližší rozsah doposud získaných zkušeností:

2001 – 2006:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
2004 – 2006:
Poskytování právních konzultací pro neziskovou organizaci Charita Olomouc.
Zejména poskytování právních služeb sociálně slabším lidem v oboru občanského, rodinného a pra­cov­ní­ho práva.
2005 – 2006:
Asistent právního oddělení společnosti MORA AEROSPACE, a.s. (nyní Honeywell Aero­space Olomouc s.r.o.)
Zejména právní zajištění chodu společnosti (představenstva a dozorčí rady), záležitostí obchodního rej­stří­ku, smluvních kontraktů, komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
2006 – 2010:
Advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Mgr. Marie Strakošové.
Přibližně 3,5 letá praxe při řešení právních problémů ve všech hlavních oborech práva vyjma práva trest­ní­ho (tj. obchodní, občanské, insolvenční a správní právo). Právní služby byly poskytovány zejména pod­ni­ka­te­lům včetně regionálně významných obchodních společností, ale i fyzickým osobám a jiným ne­pod­ni­ka­te­lům.
2010:
Otevření samostatné advokátní kanceláře se sídlem ve Vsetíně a pobočkou ve Zlíně.

NAVRCHOLU.cz
  |  právník Mgr. Marek Bukovský © 2016